# آیت_ا_طالقانی

به یاد محمود طالقانی

                                                      اگر در هر دین و مذهب و دسته یی چون تو آزادگانی چند یافت می شد  دنیای ما دنیایی دیگر بود      
/ 9 نظر / 40 بازدید