پرویز

بیراهه ها -دمی شک نکردیم به شاهراه ها
نویسنده : پرویز حاجی رحیمی - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٥
 

 

 

 

دمی شک نکردیم به شاهراه ها

دریغا دریغا که بیراهه ها راه بود

 

 حسین پناهی

 

 

 

 

چه اوقـات سختی که بر من گذشت

گـواه دل ریـش من مـاه بود

دمی شـک نکردیم به شـاهراه ها

دریغـا که بی راهـه ها راه بود

 

 

 بیراهه ها -دفتر به وقت گرینویچ