پرویز

هفتم آبان یادروز ایران پدر کورش کبیر
نویسنده : پرویز حاجی رحیمی - ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٩
 
 
 

.

.

 

یاد روز   ایران پدر  کورش کبیر

 

نه نژاد پرستم نه کورش را مصون از خطا میدانم اما همینقدر می دانم

افسانه ها و داستان ها که به کنار بلکه اسناد مسلم تاریخی و مورخین

دوست و دشمن کورش را به بزرگی و عظمت ستوده اند. در میانه ی

روابط قبائلی و نژادی و جنگ برای بقا و انتقام های خون چکان که او را  

نیز درگیر خود کرده بود سخنان و رفتاری از او به جا مانده که می تواند

حتی امروز برای فرزندانش در ایران و برای همه مردم دنیا راهنما و

آرمان باشد

**********

همانگونه که طلا پشتوانه ی پول بوده است 

کورش پشتوانه ی همه جانبه ی ایران ماست

باشد تا قدر بدانیم و برای آینده ی میهن بهره برگیریم